Probíhá komunikace se serverem...

Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí

Autor Hana Gladkova a kol.
Vydavatel Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Rok vydání 2016
ISBN 978-80-7308-690-9
Ediční řada Varia
Počet stran 160
Běžná cena 160
Cena (vč.DPH 10 %) 144 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Monografie tematicky navazuje na publikaci "Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech" (2016). Snaží se podat ucelenější obraz o řečovém chování a o metodách jeho výzkumu v ruskojazyčné menšině v ČR. Pozornost se věnuje povaze a typologii chyb, které se vyskytují v jazykových projevech ruskojazyčných příslušníků na různých jazykových rovinách, problematice cizího akcentu v jejich mluvených projevech a užívání spisovné a obecné češtiny. Zjištěné jazykové kompetence jsou dále popisovány ve vztahu se sociodemografickými faktory a dalšími parametry, které ukazují míru integrace sledované skupiny do majoritní společnosti. Předmětem zájmu autorů je rovněž oblast výuky češtiny jako cizího jazyka, neboť úspěšné začlenění se do nového prostředí je podmíněno právě zvládnutím češtiny. Cílem publikace je zpřístupnit zajímavá data získaná v rámci výzkumu ruskojazyčné komunity v projektu Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým a přispět k rozšíření povědomí majoritní společnosti o skupině ruskojazyčných přistěhovalců. Kniha je určena zejména odborníkům v oblasti jazykovědy a vzdělávání, může však posloužit i jako zdroj poučení zájemcům z řad širší veřejnosti.


Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí