Probíhá komunikace se serverem...

Studia Psychologica X - Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí

Autor Alena Vališová a kol.
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2011
ISBN 978-80-246-1939-2, 0567-8293
Ediční řada AUC Philosophica et Historica 1/2008
Počet stran 338
Běžná cena 200
Cena (vč.DPH 10 %) 180 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Mezinárodní publikace vznikla ve vzájemné spolupráci vysokoškolských učitelů, vědeckých pracovníků, doktorandů a pedagogů ze školské i výchovné praxe. Tým autorů z České republiky, Slovenska a Polska si kladl za cíl inspirovat čtenáře k hlubším úvahám nad pojetím soudobého světa, hodnotové orientace, smyslu života i pojetím autority v tom nejširším slova smyslu. Úvahy o autoritě zákonitě ovlivňují teoretické otázky a souvislosti výchovy, vzdělávání či aspekty obecně spjaté s edukačními procesy. Jednotlivé kapitoly se zamýšlejí v širších filozofických, sociologických, psychologických a pedagogických kontextech nad oblastmi, které jsou společensky významné, které sama výchovná praxe velmi ostře vnímá, které však zůstávaly spíše v pozadí teoretického zájmu pedagogiky. Hlavní tematické okruhy jsou: fenomén autority v globalizovaném světě a v pluralitní společnosti; autorita a její pedagogické kontexty (historie a současnost); autorita a její odraz v edukační realitě; relativizace autority a její dopady na děti i mládež. Monografie naznačuje cesty, které přispívají k potřebné syntéze výsledků badatelských aktivit různě orientovaných specialistů. Otevírají se tak před námi i otázky, které budou vyžadovat další pozornost odborníků u nás i v zahraničí (teoretiků, praktiků i výzkumníků).


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Studia Historica LXI - Pojetí prostoru v historické perspektivě

144 Kč

Studia Historica LX - Rodina a domácnost v 16.-20. století

144 Kč

Studia Historica LIV - Problémy dějin historiografie VIII

144 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí