Probíhá komunikace se serverem...

Studia Historica LXI - Pojetí prostoru v historické perspektivě

Autor Luďa Klusáková, Milan Scholz
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2012
ISBN 978-80-246-2081-7
Ediční řada AUC Philosophica et Historica 1/2010
Počet stran 208
Běžná cena 160
Cena (vč.DPH 10 %) 144 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Téma prostoru v historiografii je v posledních dvaceti letech velmi rozvíjeno, hovoří se dokonce o "prostorovém obratu" jako nejnovějším velkém metodologickém zlomu v akademickém diskurzu. Sedm studií autorského kolektivu studentů Semináře obecných a komparativních dějin rozvíjí koncept prostoru v rovině/měřítku města, regionu, národa a státu, respektive makroregionu. Bára Kubecová ukazuje koncept zeleného prostoru ve městě (dle Petera Clarka a dalších) na příkladu pojetí zahrad a parků v Praze v 19. století. Stať Markéty Rubešové zkoumá poměry v multikulturních městech osmanské říše v raném novověku z pohledu židovských komunit (reflexe rabínské literatury). Jana Krajíček na základě teoretické diskuse promýšlí možnosti aplikace konceptu prostoru na příkladu regionu Vysočina (resp. Českomoravská vrchovina). Stať Tomáše Masaře aplikuje tento koncept, na základě diskuse inspirované Ansim Paassim o vnímání státních hranic, na finský stát v dlouhém 19. století. Božena Radiměřská aplikuje koncept prostoru prostřednictvím raně novověkých anglických cestovatelů na současný region střední Evropy a studuje citlivost raně novověkých vzdělanců vůči kulturní jinakosti. Stať Milana Scholze pracuje s konceptem prostoru při analýze projektů budoucího uspořádání Evropy po první světové válce. Stať Lindy Kovářové nabízí pohled na japonské vnímání prostoru jako námět pro další výzkum a mezicivilizační komparaci.


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Studia Psychologica X - Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí

180 Kč

Město a hry. Příběh londýnských olympiád

621 Kč

Kruté světlo, krásný stín. Estetika a film

306 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí