Probíhá komunikace se serverem...

Studia Historica LX - Rodina a domácnost v 16.-20. století

Vydavatel Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2010
ISBN 978-80-246-1764-0, 0567-8293
Ediční řada AUC Philosophica et Historica 2/2006
Počet stran 134
Běžná cena 160
Cena (vč.DPH 10 %) 144 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Sborník obsahuje osm studií k některým otázkám dějin rodiny v 16.-20. stol., především v českých zemích. Úvodní studie podává přehled o dosavadních výsledcích bádání o rodině v české historiografii, další příspěvky, vesměs mikroanalytické povahy, se týkají nemanželské sexuality a jejího vnímání ve venkovské společnosti 17.-18. stol., proměn v chápání majetkových zájmů v rolnických rodinách od poloviny 17. do poloviny 19. stol., péče o nalezené děti a sirotčí péče počátkem 19. stol., zaměstnanosti žen v příměstské vesnici v okolí Prahy ve druhé polovině 19. stol. a charakteru rodiny a domácnosti, zejména bytových poměrů, v dělnické kolonii na Ostravsku koncem 19. a v první třetině 20. stol. České příspěvky jsou doplněny studií J. Schlumbohma, srovnávající socializaci dětí z rolnických a měšťanských rodin v předindustriálním Německu.


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

324 Kč

Studia Ethnologica XVI

144 Kč

Les relations entre la Boheme et la Gaule du IVe au 1er siecle avant J.-C.

234 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí