Probíhá komunikace se serverem...

Studia Ethnologica XVI

Vydavatel Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2009
ISBN 978-80-246-1726-8, 0567-8293
Ediční řada AUC Philosophica et Historica 1/2007
Počet stran 208
Běžná cena 160
Cena (vč.DPH 10 %) 144 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Šestnáctý svazek periodika Ústavu etnologie FF UK představuje odborné veřejnosti texty, které se zabývají teoretickými aspekty jazyka (Čestmír Loukotka a exotické jazyky: jazyky Formosy; Jazyk a jeho role v etnickém kontextu; Absolutní referenční rámec a kultura), příbuzenskými systémy (Generalizovaná výměna, unilinearita a simultaneita rezidenčních vzorců: co motivuje lidské akce?; Středoasijská sousedsko-teritoriální a příbuzenská komunita ?mahala? v komparaci se středoevropským lokálním společenstvím), teorií a metodologií (Antropologia semiotyczna w Polsce; Feministická kritika v polské kulturní antropologii: náčrt postsocialistického kontextu; Národní identita v etnometodologické perspektivě), interpretacemi pramenů (Nový svět jako exotická kuriozita v evropské opeře 17.-18. století; Tradiční rituály v prostředí malého města na přelomu 19. a 20. století; Pražské pověsti Popelky Biliánové a jejich folklorní autenticita) a prezentují výsledky terénních výzkumů (Sociáľna komunikácia ako prejav statusovej hierarchie; "My" a "Oni" z etnického hľadiska v socio-profesijnej skupine členov posádky zaoceánskych lodí).


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Studia Historica LXI - Pojetí prostoru v historické perspektivě

144 Kč

Studia Historica LX - Rodina a domácnost v 16.-20. století

144 Kč

Ročenka textů zahraničních profesorů / The Annual of Texts by Foreign Guest Prof...

0 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí