Probíhá komunikace se serverem...

Středomoří v dějinách

Autor Josef Ženka a kol.
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání 2012
ISBN 978-80-7308-427-1
Ediční řada Mimo řady
Počet stran 316
Běžná cena 290
Cena (vč.DPH 10 %) 261 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Středomoří bylo vždy dynamickým regionem, ve kterém docházelo k setkáváním nebo střetům náboženství, říší, národů či etnik. Přední čeští a slovenští historici, arabisté, islamologové a orientalisté v knize zkoumají, na území vymezeném Irákem a Granadou, dynamiku těchto dějů od středověku až po současnost. I když se jednalo o velmi rozsáhlé teritorium, lze zde vysledovat velké množství společných prvků. Především velký vliv nejvyšších elit a značnou podobnost jejich struktury, jednání a politického zapojení v rámci arabských států. Zdeněk Beránek si tohoto prvku všímá na situaci Alžírska posledních dvaceti let a Jaroslav Bureš na území Palestinské samosprávy. Událostem v národnostně nebo nábožensky různorodých zemích se věnují Karol Sorby ml. v případě dodnes citlivé kurdské otázky v Iráku a Karol R. Sorby v Libanonu po občanské válce v roce 1958. Josef Ženka rozplétá kontury působení a intrik žen v nasrovské Granadě a Václav Drška ukazuje na složitost vztahu křesťanského Burgundska s Normany, Maďary a Saracény. Jan Zouplna kriticky hodnotí židovskou kolonizaci Osmanské a mandátní Palestiny. Náboženské problematice a vztahu islámu s ostatními náboženstvími v rané epoše mameluckého Egypta se věnuje Daniel Boušek, který svou studii doplnil překladem arabského propagandistického spisku proti židům a muslimům. V části věnované islámu se Bronislav Ostřanský soustředí na otázku moderního apokalyptického písemnictví a Gabriel Pirický přehledně zpracovává vývoj a teze politické teorie klasického islámu. František Ondráš osvětluje, jakým způsobem lze v moderní arabské literatuře psát o Alexandrii, jedné z nejvýznamnějších metropolí Středomoří v minulosti. Na závěr Petr Zemánek na základě moderních jazykových korpusů klasického i moderního arabského jazyka analyzuje termín nacionalismus a ukazuje, jaké možnosti tento materiál přináší.
Přílohy produktu:
download stredomori_nahled.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě:...

261 Kč

Národnostní menšiny v Československu 1918-1938. Od státu národního ke státu náro...

621 Kč

Studia Historica LVIII - Cultural Conquests 1500-2000

144 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí