Probíhá komunikace se serverem...

Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století

Autor Lenka Bobková, J Konvičná (eds.)
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Togga
Rok vydání 2007
ISBN 978-80-7038-188-1 (FF UK)
Ediční řada Opera Facultatis philosophicae
Počet stran 608
Běžná cena 750
Cena (vč.DPH 10 %) 675 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Ve dnech 29.-31. března 2006 proběhlo v Clam-Gallasově paláci v Praze již třetí česko-německo-polské kolokvium z cyklu Korunní země v dějinách českého státu, tentokrát na téma Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.-17. století. Autoři dvaceti sedmi příspěvků vzešlých z tohoto mezinárodního setkání zkoumají rezidenční a správní sídla v několika rovinách: správně-politické, reprezentativní, kulturně-společenské a regionální. Vedle panovnických rezidencí je zde značná pozornost věnována také ostatním zeměpanským rezidencím a správním sídlům. Při hledání odpovědí na otázky týkající se jejich charakteru a funkce se zřetelně ukazují rozdíly mezi jednotlivými zemskými celky Koruny království českého. Dále je zkoumána intenzita vztahů jednotlivých významnějších sídel k pražskému centru a míra vědomí sounáležitosti vedlejších zemí k České koruně. Různé metodické přístupy jednotlivých autorů ke zvoleným tématům poskytují celou škálu pohledů na diskutovanou otázku. Problematika vymezení a specifikace rezidencí je v historiografii intenzivně diskutována již od 70. let minulého století a v posledních dvou desetiletích se jí ve větší míře věnují také čeští historikové. I po letech práce však badatelé napříč historickou obcí narážejí na terminologické problémy, které pramení především z teritoriálně-politických odlišností závislých na posunu v čase. Rozdílné názory existují i na obsah a užívání samotného termínu "rezidence", což je patrné zejm. v německé a francouzské literatuře, se stejným problémem se však potýkají i historiografie česká, polská a další.
Přílohy produktu:
download rezidence_nahled.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Podnikání v automobilové dopravě v českých zemích v první polovině 20. století

144 Kč

From truth to proof

144 Kč

Ibero-Americana XXXV

131 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí