Probíhá komunikace se serverem...

Redernové v Čechách. Nalézání zapomenutých příběhů 16. a 17. věku

Autor Milan Svoboda
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Togga
Rok vydání 2011
ISBN 978-80-7308-356-4 (FF UK), 978-80-87258-57-6 (Togga)
Ediční řada Opera Facultatis philosophicae
Počet stran 554
Běžná cena 650
Cena (vč.DPH 10 %) 585 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Osu knihy tvoří životy tří výrazných osobností - Melchiora, Kateřiny a Kryštofa z rodu svobodných pánů z Redernu. Původem slezská šlechtická rodina je představena v době svého působení v Čechách (1558-1621). Kniha ukazuje začleňování Redernů do mocenských struktur Království českého, jejich politický, náboženský i kulturní vliv. Upozorňuje na významné památky, které po tomto rodu zůstaly na severu Čech, a vysvětluje utváření historických i beletristických představ o Redernech. Přináší rovněž zajímavé poznatky z oblasti vojenských dějin, dějin žen, dějin pobělohorského exilu, dějin kulturních, dějin mentalit a dějin umění. Současně nabízí čtenáři náhled do literární historie coby dalšího užitečného zdroje poznání. Otevírá nová témata, která se při bádání o Redernech objevila, a zvláště upozorňuje na využití mezioborového výkladu regionálních dějin v souvislosti s dějinami zemskými. Autor se věnuje také pobělohorskému exilu, vztahu Redernů k Habsburkům, ke šlechtě v Čechách i v dalších korunních zemích, a pojednává některé příbuzenské svazky uzavřené v rámci posilování a prohlubování sociálních, hospodářských a konfesijních vazeb. Kniha je založena na dlouholetém výzkumu v českých i zahraničních archivech a knihovnách s využitím kronikářských děl a dalších pramenů 16. až 18. století. Využívá kriticky starší práce dějepisectví regionálního, (sudeto)německého a českého, ovšem i novější díla celozemského charakteru. Přihlíží také k zahraničním výsledkům historického bádání o šlechtě, dějinách církevních, kulturních a dějinách umění.
Přílohy produktu:
download redernove_nahled.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Translatologica Pragensia VIII - Translating Beyond East and West

144 Kč

Studia Historiae Artium I

144 Kč

Božena Němcová. Jazyková a literární komunikace ve středoevropském kontextu

135 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí