Probíhá komunikace se serverem...

Národnostní menšiny v Československu 1918-1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?

Autor Lukáš Novotný, Michal Stehlík, Andrej Tóth
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Togga
Rok vydání 2012
ISBN 978-80-7308-413-4 (FF UK), 978-80-87258-58-3 (Togga)
Ediční řada Opera Facultatis philosophicae
Počet stran 722
Běžná cena 690
Cena (vč.DPH 10 %) 621 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Konec první světové války přinesl podstatnou změnu politické mapy středoevropského prostoru. Československý stát, jehož definitivní hranice potvrdily mírové smlouvy, dostal do vínku složitou část dědictví svého předchůdce - rozmanité národnostní složení svých obyvatel. Přitom téměř jedna třetina z nich svůj nový domov odmítala a obtížně se s ním identifikovala; jednalo se především o Němce, Maďary a Poláky. Ještě před prvními řádnými parlamentními volbami byly na konci února 1920 přijaty národnostně "jednobarevným" Revolučním Národním shromážděním základní zákony, především ústavní listina a jazykový zákon, na jejichž základě se Němci, Maďaři a Poláci stali příslušníky národnostních menšin, resp. státními občany jiného než československého jazyka. Zmíněné normy zaručovaly všem zástupcům národnostních minorit, které tvořily téměř 30 procent obyvatelstva, rozsáhlá práva potvrzená skutečností, že republika musela do svého právního řádu inkorporovat ustanovení tzv. menšinové smlouvy. Spory, zda tak učinila způsobem dostatečným, však přetrvávaly téměř po celou dobu existence první republiky. Monografie Národnostní menšiny v Československu 1918-1938 sleduje klíčové otázky a problémy, s nimiž se republika musela potýkat: začlenění menšin do fungování státu, přístup státní správy a samosprávy k zástupcům národnostních minorit, jejich vztah a identifikace s novým státem. Kniha analyzuje z různých aspektů otázku, nakolik úspěšně se nový a na rozdíl od monarchie nepoměrně menší stát vypořádal s postavením menšin na bázi budované moderní občanské společnosti s výraznými individuálními právy.
Přílohy produktu:
download mensiny_nahled.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě:...

261 Kč

Orientalia Pragensia XVIII - Understanding India: Indology and Beyond

144 Kč

Kašubština v jazykovém kontaktu

216 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí