Probíhá komunikace se serverem...

Město a hry. Příběh londýnských olympiád

Autor Martin Kovář
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Togga
Rok vydání 2012
ISBN 978-80-7308-396-0
Ediční řada Opera Facultatis philosophicae
Počet stran 518
Běžná cena 690
Cena (vč.DPH 10 %) 621 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Monografie se zabývá vztahem britské metropole a novodobých olympijských her. Její úvodní část je věnována založení mezinárodního olympijského hnutí, prvním hrám moderní éry a sportu jako významnému společenskému fenoménu v Anglii (Velké Británii) v 18.-20. století. Ve druhé části knihy autor čtenáře seznamuje s politickou a hospodářskou situací, v níž se Británie nacházela na přelomu 19. a 20. století, a zároveň představuje Londýn, překotně se rozvíjející a dynamicky pulzující "multifunkční organismus", v jehož útrobách se roku 1908 konala první "britská" olympiáda. A právě příběh těchto her, složitých příprav, vynikající organizace a výjimečných sportovních výkonů tvoří poslední kapitolu tohoto oddílu. Ve třetí části monografie autor nabízí pohled na Británii po druhé světové válce, na její hlavní město těžce poznamenané šesti lety bojů a na druhé olympijské hry, jež se zde konaly (tzv. Games of Hope). Závěr knihy je analýzou proměn, jimiž olympijské hnutí prošlo v posledních desetiletích, a vývoje ostrovního státu a zejména Londýna, připravujícího se na olympiádu v roce 2012. Autor se soustředil na proměny architektonické tváře a infrastruktury moderního multikulturního velkoměsta, na výstavbu nových sportovišť a celých čtvrtí i na složité politické a socioekonomické problémy, jež musejí místní úřady řešit. Knihu doplňují desítky barevných autorských fotografií, které vystihují dnešní tvář města nad Temží.
Přílohy produktu:
download mesto_a_hry_nahled.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Studia Historica LXI - Pojetí prostoru v historické perspektivě

144 Kč

A Glossary of Catchwords of the Czech Avant-Garde. Conceptions of aesthetics and...

648 Kč

Egypt v době stavitelů pyramid

117 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí