Probíhá komunikace se serverem...

La diátesis en las lenguas románicas: Estructuras y tipología

Autor Andreu Bauca i Sastre
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2011
ISBN 978-80-246-1953-8
Ediční řada AUC Philologica Monographia 165
Počet stran 146
Běžná cena 160
Cena (vč.DPH 10 %) 144 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Monografie přináší fundovaně podloženou obhajobu hypotézy "diateze" v románských jazycích. V prvé řadě navrhuje novou systemizaci pojmů. V rámci nenjnovějších genrativistických tendencí tzv. minimalistického programu chápe diatezi jako slovesnou syntaktickou kategorii, která je ovlivněna faktory jednak sémantického a jednak událostního typu a která určuje fónickou podobu prvního argumentu a udělení pádu u druzhého argumentu. Práce zároveň zavádí novou terminologicko-typologickou systemizaci. Ukazuje některé nejdůležitější uplatnění této hypotézy - jako nástroje pro analýzu jazykových struktur, pro typologickou klasifikaci a analýzu evoluce jazyka. Rovněž se snaží potvrdit a navrhnout nové morfosyntaktické kategorie, k nimž například patří diatetizující syntagma, syntagma se shodou předmětu, argument-adjunkt, diatetizující podmět a plovoucí morfémy.


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Jazyková situace v Tuvě. Pokus o sociolingvistickou studii

153 Kč

Česká polonistika a polská bohemistika na přelomu století / Czeska polonistyka i...

131 Kč

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju

171 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí