Probíhá komunikace se serverem...

Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k vývoji a vnímání české otázky v letech 1619-1632

Autor Jana Hubková
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta / Togga
Rok vydání 2010
ISBN 978-80-7308-300-7 (FF UK), 978-80-87258-21-7 (Togga)
Ediční řada Opera Facultatis philosophicae
Počet stran 1004
Běžná cena 890
Cena (vč.DPH 10 %) 801 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Kniha zavádí dnešního čtenáře do dramatické doby počátku třicetileté války a je průvodcem po labyrintu myšlenkového světa 17. století, v němž bylo poselství obrazové, textové a hudební roviny letáku předáváno i vnímáno poněkud odlišným způsobem než dnes. Na základě důkladného studia dobových pramenů představuje autorka jak historii a funkce letáku jako komunikačního média v českém a německém jazykovém prostoru, tak galerii podob Fridricha Falckého, kterou vytvářeli česko-falčtí i císařští autoři, rytci, tiskaři a nakladatelé první třetiny 17. století. S ohledem na historický kontext se zabývá mediálním obrazem Fridricha Falckého jako falckraběte, krále, vzdorokrále, vyhnance i symbolu naděje. Naposled uvedená podoba Zimního krále zahrnuje tisky s prorockou tematikou, které přidělovaly Fridrichovi a jeho potomkům významné místo v božském plánu spásy a kolovaly zejména v kruzích české pobělohorské emigrace. Jejich horlivým čtenářem i šiřitelem byl také Jan Amos Komenský. Součástí práce jsou soupisy více než čtyř stovek letáků, přehledné tabulky s údaji o původcích a provenienci tisků, edice pramenů a velký počet vyobrazení.
Přílohy produktu:
download fridrich_nahled.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Slavica Pragensia XXXIX

180 Kč

Studia Hercynia XIV

360 Kč

Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v let...

158 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí