Probíhá komunikace se serverem...

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945-1960

Autor Jakub Rákosník
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání 2010
ISBN 978-80-7308-303-8
Ediční řada Fontes
Počet stran 504
Běžná cena 395
Cena (vč.DPH 10 %) 356 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Práce postihující klíčové období formování československého sociálního státu, jehož důsledky jsou patrny do dnešních dní, je rozčleněna do tří tematických okruhů. První se zabývá především sociologickou teorií a standardními typologiemi sociálního státu, do jejichž rámce zařazuje východoevropský model, importovaný do ČSR po roce 1951. Druhý je věnován společenským procesům, jež ovlivňovaly možnosti sociální politiky a institucionální výstavbu sociálního státu. Jedná se především o analýzu proměn politického systému, hospodářství a sociální struktury. Autor věnuje zvláštní pozornost problematice mobilizace pracovních sil, která představuje základní determinantu podoby sociálního zabezpečení v tomto období. Třetí část knihy je analýzou jednotlivých institutů sociální ochrany obyvatelstva a tendencí jejich dlouhodobého vývoje. Jde především o problematiku sociálního pojištění, sociální pomoci, zdravotnictví či bytové politiky. Na základě studia pramenného statistického materiálu je vývoj v Československu zařazen do obecnějšího evropského kontextu. Kniha do jisté míry překvapivě ukazuje, že i po roce 1948 dokázala ČSR v některých ukazatelích dosahovat vynikajících výsledků; v celku však její sociálně zabezpečovací systém začal ztrácet efektivitu, a to zvláště s rostoucími problémy plánované ekonomiky od konce padesátých let.
Přílohy produktu:
download socialni_stat_nahled.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Germanistica Pragensia XX

144 Kč

Orientalia Pragensia XVII

144 Kč

Phonetica Pragensia XII

144 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí