Probíhá komunikace se serverem...

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926

198 Kč

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941. Od zániku Československé r...

324 Kč

Češi a Slováci na Jadranu. Vztahy s Terstem a severním Jadranem v letech 1848-19...

216 Kč

Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christoc...

342 Kč

Ekonomické myšlení v Japonsku

189 Kč

Entente cordiale. Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1...

274 Kč

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí

324 Kč

Kapitoly z britských a amerických dějin

306 Kč

Kapitoly z obecných dějin. Panu profesorovi s láskou...

261 Kč

Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938)

288 Kč

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v do...

189 Kč

Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prv...

230 Kč

Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989-1990

261 Kč

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-...

297 Kč

Mýtus o znovuzrození. Britská unie fašistů a její propaganda

261 Kč

Na černé listině. Hollywoodští rudí a hony na čarodějnice v americkém filmovém p...

261 Kč

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964)

230 Kč

O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmde...

297 Kč

Pod ochranou protektorátu. Projekt Kinderlandverschickung v Čechách a na Moravě:...

261 Kč

Praha proti Římu. Československo-italské vztahy v letech 1922-1929

216 Kč

Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo ...

234 Kč

Rakouská diplomacie 1848-1852. Zahraniční politika Felixe knížete Schwarzenberga

333 Kč

Rozhodující síla strany. Aparát UV KSČ v éře Antonína Novotného (1953-1967)

297 Kč

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v...

356 Kč

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953

324 Kč

Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861...

324 Kč

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči...

225 Kč

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevni...

356 Kč

Židé na Frýdecku a Místecku. Židovské společenství a jeho tvůrci

198 Kč
1 - 29 z 29
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí