Probíhá komunikace se serverem...

Mýtus Ulrich Creutz

Autor Michaela Ottová, Aleš Mudra (eds.)
Vydavatel Univerzita Karlova, Filozofická fakulta; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Rok vydání 2017
ISBN 798-80-7308-734-0 (FF UK), 978-80-87784-29-7 (SGVU)
Ediční řada Mimo řady
Počet stran 280
Běžná cena 490
Cena (vč.DPH 10 %) 441 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Publikace s názvem Mýtus Ulrich Creutz, Vizuální kultura v Kadani za Jana Hasištejnského z Lobkovic (1469-1517) je doprovodnou publikací ke stejnojmenné výstavě, pořádané Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích na podzim roku 2017. Sochař Ulrich Creutz je autorem výjimečného náhrobku královského diplomata a pána města Kadaně Jana Hasištejnského z Lobkowicz (zemř. 1517), umístěného v kostele Čtrnácti svatých pomocníků v klášteře františkánů-observantů v Kadani. Na náhrobku je zobrazeno tělo zemřelého v expresivní podobě lidské kostry ovinuté hadem. Kromě kamenosochařské činnosti mu byla dříve přisuzována i činnost řezbářská. Historik umění Josef Opitz zjistil v Kadani a okolí nezvykle rozsáhlou a zajímavou skupinu asi třiceti pozdně gotických dřevořezeb, které na základě tvarového srovnání spojil s kadaňskými kamennými monumenty. Vznikla tak představa o tvorbě Ulricha Creutze v Kadani mezi léty 1516 a 1530. Tento mýtus byl zpochybněn novými výzkumy. Kadaňské řezbářské dílny, v nichž působili Creutzovi dřívější spolupracovníci, zhotovovaly i po jeho odchodu do Saska oltářní nástavce s neobyčejně působivými sochami světců a světic a zejména monumentální expresivní sochy ukřižovaného Krista. Vysoký počet dochovaných soch Krista, spolu s krajně neobvyklým zasazením relikvií (ostatků) do hrudi některých z nich, naznačuje souvislost se zvláštním typem zbožnosti. Podporoval ho nejspíše právě Jan Hasištejnský, jehož roku 1493 silně zasáhla návštěva míst ve Svaté zemi, kde se odehrály všechny události závěru Ježíšova života. Kniha představuje současný pohled více jak desítky badatelů na složitou problematiku stavby a výzdoby kadaňského kláštera v jejích funkčních a významových souvislostech.
Přílohy produktu:
download mytus creutz_nahled.pdf


Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí