Probíhá komunikace se serverem...

Inspirations Françaises: Recueil d'interventions portant sur l'historie de l'art

Vydavatel Tomáš Halama
Rok vydání 2006
ISBN 80-903600-8-4
Ediční řada Opera Facultatis philosophicae
Počet stran 156
Běžná cena 420
Cena (vč.DPH 10 %) 378 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Sborník příspěvků z dějin umění přednesených na česko-francouzských akademických dnech uspořádaných na Université de la Sorbonne v rámci české sezony v Paříži v roce 2002. Statě předních odborníků z řad historiků umění působících na pražské Univerzitě Karlově a pařížské Sorbonně se soustřeďují především na dvě období: na dobu vlády lucemburské dynastie v Čechách ve 14. století a na přelom 19. a 20. století. Tato dvě období dějin české výtvarné kultury spojuje na jedné straně silná provázanost se současným uměním francouzským a na straně druhé nezvykle vysoká úroveň tehdejší tvorby. Jiří Kuthan zmapoval stopy francouzských vzorů v architektuře a sochařství od doby posledních Přemyslovců, přes vládu Jana Lucemburského až po vrcholnou epochu za císaře Karla IV. Jan Royt se soustředil na jednu vynikající uměleckou realizaci objednanou Karlem IV. - výzdobu kaple sv. Kříže na Karlštejně. Příspěvek Romana Prahla zkoumá posuny ve způsobu recepce francouzského umění v Čechách na přelomu 19. a 20. století. Karolína Fabelová se zaměřila na vztah dvou pozoruhodných osobností - malíře Miloše Jiránka a spisovatele, malíře a uměleckého kritika Williama Rittera. Stať Petra Wittlicha zpracovává fenomén obrovského vlivu Augusta Rodina na české sochařství prvního desetiletí 20. století. Xavier Galmiche se věnoval otázce kompatibility uměleckých médií na příkladu reflexe sochařské tvorby Františka Bílka básníkem Jakubem Demlem.


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Ibero-Americana XXVII

88 Kč

Studia Hercynia VII

360 Kč

Umění jako odkaz na realitu času v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase

108 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí