Probíhá komunikace se serverem...

Entre conjonction, connecteur et particule: le cas de 'epei' en grec ancien. Étude syntaxique, sémantique et paradigmatique

Autor Dagmar Muchnová
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum
Rok vydání 2011
ISBN 978-80-246-1938-5, 0567-8277
Ediční řada AUC Philologica Monographia 163
Počet stran 206
Běžná cena 160
Cena (vč.DPH 10 %) 144 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Publikace je věnována analýze, interpretacím a popisu řeckých vět uvozených spojkou epei, která zhruba odpovídá na jedné straně českému když a na straně druhé českému neboť, totiž, vždyť. Autorka zkoumá faktory ovlivňující interpretaci epei (větosled, negace, reakce, slovesný čas, typ textu atd.) a při klasifikaci vět se opírá zejm. o teorii ilokučních aktů a kognitivně-pragmatický model E. Sweetserové, srovnávajíc epei jednak s interpretacemi francouzského comme a jednak anglického because. Práce je dokladem toho, že moderní lingvistické přístupy mohou být s úspěchem aplikovány i na klasickou řečtinu a přispívat tak k lepšímu porozumění textu a k větší přesnosti a koherenci lingvistických popisů.


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

The Latin Deverbative Nouns and Adjectives

144 Kč

Historie - Otázky - Problémy 2012/2

207 Kč

Las relaciones checo-espaňolas: viajeros y testimonios

162 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí