Probíhá komunikace se serverem...

Abusir XXIII. The Tomb of the Sun Priest Neferinpu (AS 37)

Autor Miroslav Bárta et al.
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání 2014
ISBN 978-80-7308-544-5
Ediční řada Abusir
Počet stran 247
Běžná cena 1250
Cena (vč.DPH 10 %) 1125 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Tato publikace je nejnovějším monografickým výstupem dlouhodobého projektu průzkumu a výzkumu archeologické lokality Abúsír, který se zaměřuje na specifický soubor pohřebišť v jižním Abúsíru. Doposud byly publikovány čtyři svazky zabývající se vybranými hrobkami a hrobovými komplexy na lokalitě jižní Abúsír - Abusir V, Abusir XIII, Abusir XIX a Abusir XXII. Předkládaný svazek abúsírské řady se zaměřuje na mastabu Neferinpua (AS 37). Klade si za cíl prezentovat primární data a jejich základní analýzu a interpretaci, jež byly získány během výzkumu hrobky, který prováděl Český egyptologický ústav během dvou po sobě navazujících sezón v letech 2006 a 2007. Některé menší práce následovaly v letech 2012 a 2013 a v září 2014 se k nim přidala speciální analytická sezóna uskutečněná japonským týmem z tokijské vědecké univerzity (Tokyo University of Sciene). Mastaba byla vybudována slunečním knězem a úředníkem Neferinpuem, který dosáhl vrcholu své kariéry v době panování Nyuserrea a Džedkarea. Tento díl obsahuje celkem patnáct kapitol, které pokrývají všechny aspekty historie mastaby: jména a tituly Neferinpua a jeho rodiny, architekturu, výzdobu, nálezy, graffiti, keramiku, modely kamenných nádob, antropologické a zoologické nálezy, artefakty pravděpodobně související s mastabou, 3D skenování vybraných předmětů, obličejovou rekonstrukci dvou jedinců včetně Neferinpua a rentgenovou Ramanovu spektroskopickou analýzu vybraných nálezů. První a poslední kapitoly jsou navíc věnovány obecnějším aspektům lokality, mastaby a jejího majitele a vztahují se k širšímu historickému pozadí dané doby. Ve všech částech publikace může čtenář najít odpovědi na otázky týkající se tematických a dobových specifik vztahujících se k vývoji tehdejší staroegyptské společnosti. Je také sledován široký rozsah témat pokrývající politické, náboženské, symbolické a behaviorální aspekty Neferinpuovy doby a úzkého okruhu jeho příbuzenstva.


Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí