Probíhá komunikace se serverem...

Časopis pro moderní filologii 2019/2

ISSN 0008-7386
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2019
Pages 287
Current price 150 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 135 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Časopis pro moderní filologii je recenzovaný neimpaktovaný jazykovědný časopis. Byl založen v r. 1911 a v období 1926-1935 sloužil jako hlavní publikační fórum Pražského lingvistického kroužku. Vychází česky (příp. slovensky) a zabývá se kontrastivní lingvistikou, tj. výzkumem západních jazyků v porovnání s češtinou (příp. slovenštinou). Je zaměřen především na evropské světové jazyky (angličtinu, francouzštinu, italštinu, němčinu, portugalštinu, španělštinu), okrajově i jazyky další. Obsahuje původní články ze všech rovin kontrastivního popisu jazyka, včetně interdisciplinárních, avšak s ohledem na jiná, specializovaná periodika ponechává až na výjimky stranou oblast slavistiky, orientalistiky, didaktiky, translatologie a literární vědy.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it