Probíhá komunikace se serverem...

Usvojenije vtorogo jazyka v složnom jazykovom okruženii literaturnyje i neliteraturnyje raznovidnosti nemeckogo i češskogo jazykov (pdf)

ISBN 978-80-7308-663-3
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání 2016
Autor Juliane Besters-Dilger, Hana Gladkova (eds.)
Ediční řada Varia (pdf)
Počet stran 341
Běžná cena 207
Cena (vč.DPH 10 %) 186 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Kolektivní monografie představuje výsledky bilaterálního výzkumného projektu podpořeného vědeckými agenturami Německa a České republiky. Vychází z pozorování řečového chování ruskojazyčných imigrantů, kteří žijí na území České republiky a Německa, a tvoří tam jednu z nejpočetnějších menšin. Publikace je založena na rozsáhlém terénním průzkumu rusky mluvících obyvatel obou zemí. Soubor respondentů, kteří byli zařazeni výzkumu, čítá 61 osob v německé části projektu a 71 osob v české části. Sběr materiálu probíhal paralelně pomocí stejných metod: byl vypracován dotazník, jehož účelem bylo získání co nejúplnějších informací o jazykovém životopise respondentů. Členové kolektivu ve spolupráci s rodilými mluvčími námi zkoumaného L2 (němčiny, češtiny) provedli s respondenty řízený rozhovor, který byl v potřebné míře přepsán do písemné podoby. Monologický projev respondentů s minimálním ovlivňováním ze strany tazatelů byl elicitován pomocí metody reprodukce krátkého němého filmu. Tento materiál tvoří východisko pro většinu statí dané monografie. Mnozí autoři kromě toho použili ve svých příspěvcích výsledky ústních a písemných testů (gramatické testy, C -test) organizovaných souběžně. Monografie je výstupem grantového projektu Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým financovaného DFG v Německu a Grantovou agenturou ČR v Česku. Kniha vychází paralelně s anglickým vydáním Besters -Dilger, J. - Gladkova, H. (eds.) Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non -standard varieties of German and Czech. Linguistik International, Band 38, Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH. 2016.


Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí