Probíhá komunikace se serverem...

In search of a shared expression. Karel Čapek's travel writing and imaginative geography of Europe (pdf)

ISBN 978-80-7308-901-6
Vydavatel Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Rok vydání 2019
Autor Mirna Šolić
Ediční řada Mimo řady (pdf)
Počet stran 263
Běžná cena 315
Cena (vč.DPH 10 %) 284 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Cestopisné dílo Karla Čapka vzniklo v době, kdy jak žánr cestopisu, tak i téma cestování získaly ten význam a uměleckou podobu, které jim připisujeme dodnes. Podobně jako řada jiných západoevropských spisovatelů, i Karel Čapek sepsal svá cestopisná vyprávění zároveň s průběžně vznikajícími fikčními díly a samotné cestování se jako motiv či téma promítlo i do jeho románů a povídek. Objevná monografie Mirny Šolić (lektorky srovnávací literatury a kultury na University of Glasgow) se snaží doložit, že cestování a cestopisné psaní ve světě otřeseném 1. světovou válkou nejsou jen výrazem hledání domova či přináležitosti, ale lze je chápat také jako modernistický experiment se strukturou rozloženou napříč jednotlivými žánry a uměleckými druhy - jako hledání výrazu, který by umožnil vyjadřovat nové geografie, časy či skutečnosti. V časech, kdy kulturní diplomacie nově vzniklého Československa měla za úkol šířit kulturní identitu založenou na politické i dějinné přináležitosti k Evropě, pojal Čapek pod vlivem modernistických tendencí tento úkol jako estetický fakt. S pomocí cestování zkonstruoval imaginativní zeměpis Evropy, jejíž součástí je i to, co je české, a této geografii dal podobu žánrovou i tematickou. Daný projekt není tematizován pouze v Čapkových cestopisech, tedy v dílech Italské listy (1923), Anglické listy (1924), Výlet do Španěl (1930), Obrázky z Holandska (1932), Cesta na sever (1936) a v posmrtném souboru Obrázky z domova (1953); jeho umělecké ztvárnění lze spatřovat i v Čapkových překladech či v jeho vlastní prozaické tvorbě. Proto je tato monografie založena na tezi, že téma cestování je stěžejní pro porozumění celému Čapkovu dílu.


Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí