Probíhá komunikace se serverem...

Dvacáté století 2017/1 (pdf)

ISSN 2336-6656
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2017
Pages 141
Current price 50 CZK
Price (Incl.VAT 21 %) 45 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Časopis, vydávaný od roku 2004 (původně jako ročenka Semináře nejnovějších dějin) Ústavem světových dějin FF UK v Praze, obsahuje studie českých i zahraničních odborníků, kteří svůj výzkum soustředí zejména na světové a obecné politické, hospodářské, sociální a kulturní dějiny 20. století (s nezbytnými přesahy do 19. a 21. století a také do dalších příbuzných oborů, například do politologie). Součástí časopisu jsou též příspěvky z konferencí, kolokvií a pracovních seminářů, tematicky zaměřených na české a především světové a obecné dějiny 20. století; totéž platí o recenzích prací domácích i zahraničních historiků. Časopis vychází dvakrát ročně, první (jarní) číslo vždy v českém, druhé (podzimní) v anglickém jazyce.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it