Probíhá komunikace se serverem...

Cornova 2014/2 (pdf)

ISSN 1804-6983
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2014
Pages 122
Current price 50 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 45 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Nový časopis, který jako svůj název zvolil jméno českého osvícenského učence, historika Ignáce Cornovy, je periodikem FF UK a České společnosti pro výzkum 18. století (ČSVOS), která soustřeďuje odborníky na období mezi léty cca 1680 a 1820, a to odborníky z různých oborů (tedy především historiky, archiváře, památkáře, historiky umění, hudby a divadla, etnology, teology, literární historiky i filozofy ad.). Jedním z hlavních cílů revue by mělo být usnadnění a prohloubení komunikace mezi odborníky z různých oborů, kteří se zabývají danou problematikou a obdobím tzv. dlouhého 18. století ?mezi barokem a obrozením?, stejně jako zpřístupňování výsledků českého bádání širšímu odbornému publiku ? jak u nás, tak ostatním odborníkům na mezinárodní bázi, především v rámci již existující sítě národních společností a obecně badatelů věnujících se v Evropě i ve světě této problematice.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it