Probíhá komunikace se serverem...

Historie - Otázky - Problémy 2015/1 (pdf)

ISSN 2336-6672
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání 2015
Počet stran 240
Běžná cena 50
Cena (vč.DPH 10 %) 45 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
Téma čísla: Principy rodové a územní politiky posledních Lucemburku a jejichvliv na proměny České koruny. Periodikum Ústavu českých dějin FF UK v Praze seznamuje odbornou i zasvěcenou laickou veřejnost s výsledky stěžejních vědeckých úkolů vázaných na ÚČD a s nimi spojených pedagogických aktivit jejich členů. Časopis se primárně zaměřuje na historii českých zemí a střední Evropy, a to od raného středověku až po soudobé dějiny. Konkrétní studie pokrývají široké spektrum aktuálních historických témat, a to jak z okruhu politických, kulturních, sociálních a hospodářských dějin, tak dějin historiografie, aktuálního vývoje metodologie historické vědy či otázek souvisejících s didaktikou dějepisu. Ve všech těchto směrech tak časopis činí nejen v souladu s nejnovějšími historiografickými trendy, ale zejména v širší mezioborové spolupráci humanitních disciplín (pomocné vědy historické, dějiny umění, bohemistika, filozofie, filologické obory, sociologie, judaistika? ). Uveřejňuje nejen studie pedagogů, ale též části zdařilých dizertačních či rigorózních prací. Formou obsáhlejších anotací by měla badatelská obec získat také průběžnou informaci o úspěšně obhájených diplomových a dizertačních pracích studentů. Jednotlivá čísla doplňuje obvyklý badatelský servis v podobě recenzí, anotací a zpráv o konferencích v České republice i zahraničí. Čísla jsou profilována chronologicky či tematicky, většinou jako výstupy jednotlivých seminářů ÚČD FF UK.
Přílohy produktu:
download HOP201501_obsah-contents.pdf


Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí