Probíhá komunikace se serverem...

Émile Durkheim - sociolog a pedagog (pdf)

ISBN 978-80-7308-823-1
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2010
Author Martin Strouhal
The series Humanitas (pdf)
Pages 200
Current price 168 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 151 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Monografie pojednává o Durkheimových předchůdcích na poli sociální vědy, o Durkheimovi a jeho epistemologii, sociologické metodě a různých podobách uchopení vztahu mezi individuem a společností, zejména v oblasti epistemologie, morální filozofie a teorie výchovy. O tomto významném mysliteli téměř neexistuje česky psaná odborná literatura. Cílem práce je představit Durkheima jako jednoho z posledních systematiků v humanitních vědách, pojmově vybaveného k uchopení sociální skutečnosti ve všech jejích aspektech, jako významného myslitele o výchově, který neupadl do obecností a schematických humanistických klišé, jako přesvědčivého zastánce normativního pojetí pedagogiky a jako poctivého teoretika řešícího stále živý problém, jak skloubit princip vědecké objektivity a hodnotové neutrality s porozuměním lidské, resp. společenské realitě.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it