Probíhá komunikace se serverem...

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults i...

123 CZK

Andragogika a vzdělávání dospělých. Vybrané kapitoly (pdf)

123 CZK

Current Challenges of Central Europe: Society and Environment (pdf)

45 CZK

Émile Durkheim - sociolog a pedagog (pdf)

151 CZK

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie (pd...

132 CZK

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních česk...

151 CZK

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci (pdf)

186 CZK

Měnící se společnost? (pdf)

101 CZK

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů (pdf)

111 CZK

"Prima to bývalo a prima je to i teď!" Memoáry k 50. výročí založení k...

95 CZK

Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společno...

155 CZK

Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém vě...

72 CZK

Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny (pdf)

101 CZK

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a u...

120 CZK
1 - 14 z 14
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it