Probíhá komunikace se serverem...

Bibliografija po sopostavitel'nomu izučeniju russkogo i češskogo jazykov (pdf)

186 CZK

Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhé...

101 CZK

Druhý a cizí jazyk: Osvojování a vyučování. Terminologický slovník (pdf)

101 CZK

Fonetická identifikace mluvčího (pdf)

101 CZK

Gramaticko-stylistická cvičebnice albánských textů (pdf)

45 CZK

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II. Metafory, stereotypy a kulturní ro...

209 CZK

Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Schémata a stereotypy v mluvených a z...

186 CZK

Hungarobohemica Pragensia. Tanulmányok Gál Jenő 60. születésnapjára

45 CZK

Chetitská čítanka (pdf)

95 CZK

Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků...

120 CZK

Jazyk jako fetiš. Texty o Češích a českých Němcích 1880-1948 (pdf)

237 CZK

Jazyk jako stigma? Analýza chybovosti textů romských žáků 9. ročníků základních ...

95 CZK

Jazykové právo a slovanské jazyky (pdf)

249 CZK

Kašubština v jazykovém kontaktu (pdf)

151 CZK

Když začínáme mluvit... Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dít...

125 CZK

Klasická korejština (pdf)

202 CZK

Kniha Laozi. Překlad s filologickým komentářem (pdf)

227 CZK

Komunikační přístup a učebnice češtiny pro nerodilé mluvčí (pdf)

95 CZK

Korpusy v jazykovém vyučování (pdf)

0 CZK

Paleografická čítanka mongolského písma klasického období (17.-20. století) (pdf...

249 CZK

Pohled novýma očima. Pražská škola sinologie o čínské literatuře (pdf)

123 CZK

Popis staročeské apelativní deklinace (se zřetelem k automatické morfologické an...

249 CZK

Pragmalingvistika a osvojování češtiny jako cizího jazyka (pdf)

123 CZK

Praindoevropština I. Mluvnice, II. Dodatky (pdf)

347 CZK

Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantov...

132 CZK

Segmentální plán češtiny (pdf)

95 CZK

Slovanské spisovné jazyky od teorie k praxi. Formování jazykového vědomí a posto...

174 CZK

Sto let slovenistiky na Univerzitě Karlově v Praze. Pedagogové a vědci ve stínu ...

249 CZK

Teoreticko-metodologické výhledy současné lingvistiky (pdf)

151 CZK

Tradicija purizma u hrvatskom jezikoslovlju (pdf)

155 CZK
1 - 30 z 35  | Next > | Last >>>
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it