Probíhá komunikace se serverem...

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926 (pdf)

139 CZK

Cesty filozofie a práva 1882-2012 (pdf)

63 CZK

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941. Od zániku Československé r...

227 CZK

Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christoc...

239 CZK

Ekonomické myšlení v Japonsku (pdf)

132 CZK

Ekonomika v souvislostech (pdf)

123 CZK

Entente cordiale. Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1...

193 CZK

Hans Peter Hallbeck: Über die Mission der Brüder in Südafrika. Edice zprávy prvn...

101 CZK

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (...

227 CZK

"Jedna si jedina moja domovina?" Etno-demografické proměny Bosny a Her...

227 CZK

Jugoslávie a pražské jaro (pdf)

239 CZK

Kádry rozhodují, ovšem. Předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách...

155 CZK

Kinematografie a stát v českých zemích 1895-1945 (pdf)

340 CZK

Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938) (pdf)

202 CZK

Legionáři v roli diplomatů. Československo-čínské vztahy 1918-1949 (pdf)

155 CZK

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v do...

132 CZK

Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prv...

161 CZK

Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989-1990 (pdf)

183 CZK

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-...

208 CZK

Na cestě k Westminsterskému statutu. Velká Británie, dominia a proměna Britského...

249 CZK

Novými cestami. Kosovo v letech 1958-1969 (pdf)

183 CZK

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964) (pdf)

161 CZK

O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmde...

208 CZK

Patron Saints and Saintly Patronage in Early Modern Central Europe (pdf)

237 CZK

Pouť mého života (pdf)

174 CZK

Prekolonialismus, kolonialismus, postkolonialismus. Impéria a ti ostatní ve vých...

151 CZK

Překračování hranic: Mezioborovost, migrace a mobilita v dějinách umění a příbuz...

0 CZK

Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo ...

164 CZK

Rozhodující síla strany. Aparát ÚV KSČ v éře Antonína Novotného (1953-1967) (pdf...

208 CZK

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v...

249 CZK
1 - 30 z 43  | Next > | Last >>>
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it