Probíhá komunikace se serverem...

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926 (pdf)

139 CZK

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941. Od zániku Československé r...

227 CZK

Čtrnáct svatých Pomocníků. K pozdně středověké spiritualitě elit a její christoc...

239 CZK

Ekonomické myšlení v Japonsku (pdf)

132 CZK

Entente cordiale. Vývoj britsko-francouzských vztahů na cestě k Srdečné dohodě 1...

193 CZK

Imperium et sacerdotium. Říšská církev na přelomu prvního a druhého tisíciletí (...

227 CZK

Kříž a rudý prapor. Náboženský vývoj Plzně za první republiky (1918-1938) (pdf)

202 CZK

Lužičtí Srbové v lidové sněmovně. Nástin politického života v srbské Lužici v do...

132 CZK

Medzi krížom a kladivom. Recepcia sociálneho myslenia v katolíckej cirkvi v prv...

161 CZK

Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989-1990 (pdf)

183 CZK

Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878-...

208 CZK

Nukleární společnost ve Spojených státech amerických (1945-1964) (pdf)

161 CZK

O ozbrojeném boji v západní Evropě. Italský a německý levicový terorismus sedmde...

208 CZK

Příběh zapomenuté univerzity. Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo ...

164 CZK

Rozhodující síla strany. Aparát ÚV KSČ v éře Antonína Novotného (1953-1967) (pdf...

208 CZK

Sovětizace sociálního státu. Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v...

249 CZK

Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953 (pdf)

227 CZK

Vlivní muži pražských předměstí. Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861...

227 CZK

Zápas o východní Středomoří. Zahraniční politika Spojených států amerických vůči...

158 CZK

Ze světa podnikání do světa plánované distribuce. Proměny spotřebního družstevni...

249 CZK
1 - 20 z 20
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it