Probíhá komunikace se serverem...

Dvorná hra a vysoká láska. Uvedení k trubadúrskému zpěvníku R (pdf)

ISBN 978-80-7308-881-1
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2018
Author Matouš Jaluška
The series Mnemosyne (pdf)
Pages 248
Current price 221 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 199 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Monografie se věnuje trubadúrskému zpěvníku R (Paris, Bibliotheque nationale de France, français 22543), středověkému rukopisu obsahujícímu přes tisíc básní a jiných, v převážné většině okcitánsky psaných textů, a ukazuje, jakým způsobem jej lze číst coby jednotný literární artefakt ve stavu zrodu. Klíčem k tomuto pojetí se stává prominentní postavení fenoménu hry na začátku tohoto rukopisu a diskuse o nebezpečích, jež s sebou přináší tvorba milostné poezie na aristokratických dvorech, kterou mezi sebou na prvních foliích svazku vedou trubadúři od Marcabruna (prohlášeného explicitně za nejstaršího trubadúra vůbec) po Girauta de Borneill, nezpochybnitelného mistra. První část knihy mapuje různá pojetí hry závislá na koncepci "magického kruhu", který podle Johana Huizingy obklopuje každou pravou hru a umožňuje, aby byla opakována. Následně pátrá po problémech, jimž se básníci v rukopisu R snaží vyhnout a které dodnes předurčují rozpravu o trubadúrské poezii. Druhá část pak zkoumá a v překladu zpřístupňuje rukopisný materiál ležící v základu kompozice zpěvníku R.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it