Probíhá komunikace se serverem...

Čínské myšlení zevnitř. Čítanka tradičních komentářů ke Knize Zhuangzi (pdf)

ISBN 978-80-7308-858-3
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2016
Author David Machek
The series Trivium (pdf)
Pages 284
Current price 207 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 186 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Tato práce předkládá výbor a komentovaný překlad čtyř tradičních komentářů k vybraným pasážím významného díla klasického taoismu z období Válčících států (ca 4.-3. stol. př. n. l.). Tyto komentáře pocházejí ze čtyř různých období čínských dějin od raného středověku až po poslední dynastii císařské Číny. Cílem práce je představit komentáře jako texty, které zasluhují bližší pozornost jednak proto, že nechávají nahlédnout do různorodých dějinných kontextů, jednak proto, že jde o svébytné a filosoficky originální interpretace jednoho z nejvýznačnějších textů čínského myšlení. Každý komentář tak nese neklamnou pečeť historického období, ve kterém vznikl, zároveň se však komentáře vztahují k témuž textu, jsou součástí jedné interpretační tradice a v jistém smyslu se svou různorodostí doplňují. Publikace je určena jak sinologům či studentům sinologie, tak i filosofům či zájemcům o čínské myšlení bez znalosti klasické čínštiny. Na rozdíl od přehledových úvodů a studií k čínskému myšlení si tato čítanka klade za cíl nechat čtenáře nahlédnout do samotného procesu, ve kterém často originální myšlenky vyvstávají v konfrontaci s klasickým textem a již existující interpretační tradicí v určitém historicky podmíněném kontextu. Vzhledem k charakteristickým rysům čínského myšlení, totiž tíhnutí ke konkrétnosti, kontextuálnosti a kontinuitě může být tento náhled určitým uvedením do čínského myšlení obecně.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it