Probíhá komunikace se serverem...

Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech 1918-1926 (pdf)

ISBN 978-80-7308-800-2
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2011
Author Jaromír Soukup
The series Fontes (pdf)
Pages 212
Current price 154 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 139 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Od uzavření příměří v listopadu 1918 do podpisu versailleské mírové smlouvy v červnu 1919 potřebovaly dohodové mocnosti zajistit, aby se Německo nevrátilo k bojovým akcím. Z tohoto důvodu se dohodly na okupaci levého břehu Rýna, tedy území, jež se mělo v případě německého útoku stát "nárazníkovým pásmem". Tento problém se řešil rovněž na Pařížské mírové konferenci, na níž Francie prosadila další okupaci Porýní jako záruku toho, že Německo bude plnit povinnosti vyplývající z mírové smlouvy. Britská okupace Porýní byla vzhledem k politice, již do té doby Londýn zastával, v řadě ohledů překvapivá. Aktivní účastí v různých mezispojeneckých komisích chtěli Britové především dosáhnout změn Versailleského mírového systému. Kniha si všímá zvláště tří rovin této problematiky: rozhodování o osudu okupovaných oblastí na mezinárodní úrovni, dopadů těchto rozhodnutí na činnost různých mezispojeneckých institucí a jejich účinků pro život v Kolínské zóně s důrazem na analýzu soužití Britů a Němců a na analýzu každodenního života vojáků Britské rýnské armády.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it