Probíhá komunikace se serverem...

Cesty filozofie a práva 1882-2012 (pdf)

Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2012
The series Mimo řady
Pages 60
Current price 70 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 63 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Katalog stejnojmenné výstavy, která se konala ve dnech 6. dubna až 27. května v Křížové chodbě Karolina u příležitosti výročí rozdělení Karlo-Ferdinandovy univerzity na českou a německou v roce 1882. Katalog mapuje nejen počátky a vývoj budov Filozofické fakulty UK a Právnické fakulty UK během jednoho století, ale i osudy konkrétních osobností akademické obce a poukazuje na širší souvislosti role univerzity ve společnosti. Výstava ukázala dosud nezveřejněné materiály, reprodukce původních plánů budov fakulty filozofické a právnické, unikátní třírozměrné modely obou budov, málo známé fotografie části Josefova a Starého Města z přelomu 19. a 20. století či univerzitní zápisové archy významných osobností - absolventů fakult (např. Jaroslava Heyrovského, Karla Čapka, Bohumila Hrabala, Vojtěcha Cepla, atd.) a také reprodukce archivních dokumentů zachycujících působení filozofa Jana Patočky na filozofické fakultě.


Goods most often bought with the displayed:

Nová Čeština doma & ve světě 2012/1

63 CZK

Science and Research at the Faculty of Arts Charles University of Prague

0 CZK
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it