Probíhá komunikace se serverem...

Čeština jako druhý jazyk (pdf)

ISBN 978-80-7308-966-5
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2019
The series Mimo řady (pdf)
Pages 110
Price (Incl.VAT 10 %) 0 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Publikace Čeština jako druhý jazyk. Metodická perspektiva je určena učitelům, studentům učitelství i dalším zájemcům o vyučování jazyka. V první části se čtenář seznámí se základními pojmy spojenými s tématem výuky žáků s odlišným mateřským jazykem a s legislativním rámcem problematiky. Následující kapitoly nabízejí seznámení s komunikačně pojatým vyučováním jazyků a řečovými dovednostmi, představují problematiku osvojování sociokulturní kompetence, základní didaktické nástroje včetně jazykových korpusů, Evropské jazykové portfolio a možnosti jazykové diagnostiky a hodnocení žáků s odlišným mateřským jazykem. Závěrečné kapitoly se zaměřují na organizaci výuky, pozici asistenta pedagoga a požadavky na závěrečné zkoušky z češtiny. Publikace je ke stažení zdarma.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it