Probíhá komunikace se serverem...

Čeština a ruština v kontaktu. Metody a výsledky terénního výzkumu nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí (pdf)

ISBN 978-80-7308-691-6
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2016
Author Hana Gladkova a kol.
The series Varia (pdf)
Pages 166
Current price 112 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 101 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Monografie tematicky navazuje na publikaci "Second Language Acquisition in Complex Linguistic Environments. Russian native speakers acquiring standard and non-standard varieties of German and Czech" (2016). Snaží se podat ucelenější obraz o řečovém chování a o metodách jeho výzkumu v ruskojazyčné menšině v ČR. Pozornost se věnuje povaze a typologii chyb, které se vyskytují v jazykových projevech ruskojazyčných příslušníků na různých jazykových rovinách, problematice cizího akcentu v jejich mluvených projevech a užívání spisovné a obecné češtiny. Zjištěné jazykové kompetence jsou dále popisovány ve vztahu se sociodemografickými faktory a dalšími parametry, které ukazují míru integrace sledované skupiny do majoritní společnosti. Předmětem zájmu autorů je rovněž oblast výuky češtiny jako cizího jazyka, neboť úspěšné začlenění se do nového prostředí je podmíněno právě zvládnutím češtiny. Cílem publikace je zpřístupnit zajímavá data získaná v rámci výzkumu ruskojazyčné komunity v projektu Nabývání druhého jazyka u rodilých mluvčích ruštiny v českém prostředí ve srovnání s německým a přispět k rozšíření povědomí majoritní společnosti o skupině ruskojazyčných přistěhovalců. Kniha je určena zejména odborníkům v oblasti jazykovědy a vzdělávání, může však posloužit i jako zdroj poučení zájemcům z řad širší veřejnosti.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it