Probíhá komunikace se serverem...

Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939-1941. Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie (pdf)

ISBN 978-80-7308-813-2
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2016
Author Milan Sovilj
The series Fontes (pdf)
Pages 356
Current price 252 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 227 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Práce se zabývá velmi složitými československo­jugoslávskými vztahy bezprostředně před druhou světovou válkou a na jejím začátku. V této době už Československo jako nezávislý stát neexistovalo a Jugoslávie balancovala mezi zájmy silnějších států, především Německa a Velké Británie, aby uchránila své teritorium a zajistila svým občanům jakoukoliv budoucnost bez válečného konfliktu. Jugoslávský rezervovaný postoj k událostem v Protektorátu Čechy a Morava a navázání spíš formálních než přátelských a srdečných styků s novým slovenským státem, ale i přítomnost československé emigrace na jugoslávském území, tolerance jugoslávských orgánů vůči činnosti příslušníků české a slovenské menšiny proti Protektorátu, Slovensku a Německu a odmítavý jugoslávský postoj ke slovenskému státu představovaly pestrobarevný komplexní svět československo­jugoslávských vztahů v letech 1939-1941. Tato tematika dosud nebyla detailně zkoumána ani v České republice, ani v zahraničí.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it