Probíhá komunikace se serverem...

Historie - Otázky - Problémy 2009/1

ISSN 1804-1132
Vydavatel Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Rok vydání 2009
Počet stran 212
Běžná cena 230
Cena (vč.DPH 10 %) 207 Kč
Skladem ANO
Počet  ks
Popis produktu:
První číslo časopisu Historie - Otázky - Problémy, periodika Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, je věnováno raně novověké tematice. Jeho hlavní náplň tvoří studie, vzniklé v souvislosti se čtyřsetletým výročím vydání proslulého cestopisu Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. V díle publikovaném poprvé roku 1608 vylíčil jeho autor dobrodružnou výpravu z Čech přes Bavorsko, Rakousko a Itálii až do Svaté země a do Egypta. Studie jedenácti historiků a historiček v tomto časopise se zabývají jak osobností a tvorbou Kryštofa Haranta a dalších raně novověkých cestovatelů, tak intelektuálním životem na přelomu 16. a 17. století - od vytváření komunikačních sítí spojujících tehdejší české vzdělance s Evropou přes působení literárně činných měšťanských humanistů až po méně známé aspekty alchymie a astronomie. Časopis dále obsahuje recenze a anotace věnované některým aktuálním monografiím, vztahujícím se tematicky k období raného novověku, a oddíl prezentující diplomové práce studentů Semináře českých raně novověkých dějin ÚČD FF UK, obhájené v letech 1999-2008. Na stránkách časopisu se tak širší veřejnosti představuje aktuální činnost pracovníků, externích spolupracovníků, doktorandů i studentů tohoto semináře.
Přílohy produktu:
download HOP200901_obsah.pdf


Nejčastěji prodávané produkty společně se zobrazeným zbožím:

Historie - Otázky - Problémy 2010/1

207 Kč

Historie - Otázky - Problémy 2010/2

207 Kč

Historie - Otázky - Problémy 2009/2

207 Kč
Tato stránka používá soubory cookies, prostřednictvím kterých uchovává informace ve vašem počítači. Některé cookies zajišťují správnou funkci těchto stránek a bez jejich užití by stránku nebylo možné řádně zobrazit. Jiné cookies nám pomáhají vylepšovat stránky tím, že nám dovolí nahlédnout, jak jsou stránky používány. Cookies používáme na základě vašeho souhlasu, který vyjadřujete nastavením svého internetového prohlížeče tak, že ukládání těchto cookies umožňuje. Pokud si přejete svůj souhlas s používáním těchto cookies odvolat, proveďte prosím příslušné nastavení vašeho internetového prohlížeče. Beru na vědomí