Probíhá komunikace se serverem...

Stvořené pro věčnost: největší objevy české egyptologie

Author Miroslav Bárta, Ladislav Bareš, Jaromír Krejčí, Mohamed Megahed, Lenka Varadzinová (editoři)
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2018
ISBN 978-80-7308-878-1
Series Mimo řady
Pages 388
Current price 490 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 441 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Nová kniha, kterou připravili autoři z Českého egyptologického ústavu FF UK, obsahuje výběr 140 nejdůležitějších a nejzajímavějších nálezů za šedesát let působení expedic v Egyptě a Súdánu. Publikace je bohatě ilustrovaná a zahrnuje i nálezy a fotografie, jež doposud nebyly nikdy a nikde publikovány. Jak píše hlavní editor, prof. Miroslav Bárta v úvodu knihy: "V tomto případě není naším cílem čistě vědecké dílo, mnohem spíše se snažíme zájemcům o starověký Egypt a Súdán ukázat cestu k jejich poznání, a to prostřednictvím českých objevů v severovýchodní Africe." Ústav si knihou připomíná nejenom 60. výročí svého založení, ale i 100. výročí zahájení výuky egyptologie v češtině na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které připadá na rok 2019.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it