Probíhá komunikace se serverem...

Analysis and Comparison of Forms and Methods for the Education of Older Adults i...

176 CZK

Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post...

216 CZK

Émile Durkheim - sociolog a pedagog

216 CZK

Etika a psychologie v podnikání

131 CZK

Historické vědomí jako předmět badatelského zájmu: Teorie a výzkum

99 CZK

Interakce a komunikace ve vyšetřování trestné činnosti z pohledu psychologie

189 CZK

Jak čtou Romové. Kvantitativní výzkum úrovně čtenářské gramotnosti romských žáků

171 CZK

Když začínáme mluvit... Lingvistický pohled na rané projevy česky hovořícího dít...

179 CZK

Konstrukce etnické identity a kolektivní paměti v biografických vyprávěních česk...

216 CZK

Kontexty vzdělávání v postmoderní situaci

266 CZK

Násilí na mužích. Sonda do zákoutí partnerských vztahů

158 CZK

"Prima to bývalo a prima je to i teď!" Memoáry k 50. výročí založení k...

135 CZK

Psychosociální aspekty v současném českém porodnictví. Kvalita perinatální péče ...

171 CZK

Studia Psychologica X - Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí

180 CZK

Studia Sociologica XIV - Organizace, rozhodování, řád a změna

131 CZK

Studia Sociologica XIX - Naše společná přítomnost II

144 CZK

Studia Sociologica XV - Aktéři, systémy, rizika

144 CZK

Studia Sociologica XVI - Naše společná přítomnost I

144 CZK

Studia Sociologica XVII - Nerovnosti a rizika

144 CZK

Studia Sociologica XVIII - Studies on Criminology

144 CZK

Studium, co není výukou

90 CZK

Thomas Garrigue Masaryk on Psychology. Six Facets of the Psyche

54 CZK

Učitel v současné škole

135 CZK

Vědění a učení v globalizovaném světě: Aktéři a změny

144 CZK

Vědomí a svoboda. L. S. Vygotskij a jeho teorie lidské psychiky

171 CZK

Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a u...

171 CZK
1 - 26 z 26
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it