Probíhá komunikace se serverem...

Modernizace španělského románu: Ramón Gómez de la Serna

Author Marcela Vrzalová Hejsková
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2009
ISBN 978-80-7308-286-4
Series Mimo řady
Pages 116
Current price 130 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 117 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Pojetí románu u Gómeze de la Serny (1888-1963) představuje ve španělské moderní literatuře jedno z nejradikálnějších zproblematizování tradiční románové formy. Jeho fragmentární a "děravá" próza, jež byla neprávem považována za neschopnost dostát předem stanoveným pravidlům žánru, je v souladu s díly, která mají souvislost s hlubokými proměnami v naratologii první poloviny 20. století, a to nejen ve Španělsku. Třebaže Sernova tvorba byla časově souběžná s projevy avantgardy, nikdy se s její uměleckou revolucí a ismy neztotožnil. Podařilo se mu novátorsky překonat dosavadní tradici (španělské baroko, kostumbrismus, expresionismus), aniž by ji však popřel nebo zcela opustil. Román modernizuje svébytnou poetikou, v níž hlavní roli hrají metafora, plastické vizuální obrazy, absurdní humor a groteska.


Goods most often bought with the displayed:

Texty a kontexty Andreje Platonova

131 CZK

Ibero-Americana XXXVI

131 CZK

České vědomí Ukrajiny. Budoucnost v tradici

90 CZK
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it