Probíhá komunikace se serverem...

Máchovské interpretace

Author Michal Charypar
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2011
ISBN 978-80-7308-331-1
Series Mnemosyne
Pages 212
Current price 240 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 216 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Knížka Máchovské interpretace nově vykládá veršované a prozaické texty K. H. Máchy, které stojí tradičně ve stínu jeho klíčových děl, básnické skladby Máj a povídky Marinka. Výchozím bodem interpretace je vždy textologická problematika. Úvodní rozsáhlá studie, věnovaná drobnějším básním, představuje popis Máchovy poetiky prostřednictvím kontextově propojené motiviky vlasti, světla a smrti. Zaměření nikoli k motivům o sobě, ale k jejich vícečlenným uskupením na ploše jednotlivých textů přináší komplexní a ucelený obraz Máchova básnického myšlení. Navazující stať nazvaná Eschatologická zakončení Máchových básní vnáší do této tématiky vývojový prvek a nabízí nové podněty k chronologizaci básníkova lyrického díla. V druhé části svazku autor pomocí jemné práce s motivy a jejich kombinacemi postihuje konkrétní sémantiku a "dění smyslu" v prózách Pouť krkonošská, Cikáni a Křivoklad. V posledním případě výklad rovněž domýšlí a nově rekonstruuje možný smysl chybějících částí nedokončeného historického cyklu Kat, jež se dochovaly pouze ve zlomcích nebo plánech.


Goods most often bought with the displayed:

Divadlo jako škola ctnosti a zbožnosti. Jezuitské školské drama v Praze v první ...

261 CZK

Vědecký realismus a literatura. Česká teorie, kritika a literární historie v let...

158 CZK

Slovo a smysl 18

207 CZK
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it