Probíhá komunikace se serverem...

Literatura na hranicích jazyků a kultur

Author Vladimír Svatoň, Anna Housková (eds.)
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2009
ISBN 978-80-7308-284-0
Series Mimo řady
Pages 294
Current price 260 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 234 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Pozoruhodným jevem novověkých literatur je "mnohojazyčnost". "Mnohojazyčné" jsou nejen kultury a spisovatelé, ale i v jediném díle se často prolínají různé jazyky. Spisovatelé nadto mohou v psaném textu reflektovat orální základ slovesnosti, prostředky jednoho jazyka napodobovat jazyk jiný, nebo vymýšlet jazyky neexistující. Utváření moderních kulturních identit založených na jazyce je proto konfrontačním a vnitřně nejednotným procesem, spisovatelé mohou příslušet vícero identitám stejně jako jejich výtvory. Tento proces není ukončen. Při přenosu (překladu) literárního díla do jiného jazykového a kulturního prostředí existuje široká škála možností, jak zvolený text přetvořit, přičemž transformace neznamená vždy porušení původních významů, ale jejich obohacování a narůstání. Autoři knihy se zamýšlejí nad řadou pozoruhodných faktů z různých období a zemí nejen na evropském kontinentě.


Goods most often bought with the displayed:

Sociokulturní adaptace malých měst. Kulturní a sociální změny v lokální společno...

221 CZK
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it