Probíhá komunikace se serverem...

Lidský život a každodennost v jazyce / literatuře

Author Jan Wiendl, Lucie Saicová Římalová, Irena Vaňková (eds.)
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2016
ISBN 978-80-7308-703-6
Series Mimo řady
Pages 268
Current price 270 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 243 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Po svazcích "Obraz člověka v jazyce/literatuře" (2010) a "Tělo, smysly, emoce v jazyce/literatuře" (2012) přináší kolektiv bohemistů a polonistů již třetí pokračování česko-polské a lingvisticko literární spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Varšavskou univerzitou, jejímž výsledkem je vedle konference vždy tematická "dvojkniha". Třetí publikace má v titulu poukaz k lidskému životu. Snad by se toto téma mohlo zdát příliš obecné, ale hlavní motivací autorského kolektivu je trvalé zaměření ke skutečnostem, které člověka ukotvují do světa nejbytostněji a od nichž se v soustředných kruzích odvíjí mnoho dalšího: reflexe lidského života - života "jako takového", realizovaného prostřednictvím živého a žitého těla, tj. fyzicky, smyslově i emocionálně, života lineárně plynoucího či cyklicky se vracejícího, života v dětství, mládí i stáří, života ve vztazích k druhému a k druhým, života v každodennosti, která může mít a mívá i rozměr sakrálna.
Files to Product:
download lidsky_zivot_L_obalka.jpg


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it