Probíhá komunikace se serverem...

Konec a počátek. Literatura na přelomu dvou staletí

Author Anna Housková, Vladimír Svatoň (eds.)
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2012
ISBN 978-80-7308-437-0
Series Mimo řady
Pages 214
Current price 160 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 144 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Autoři knihy vycházejí z předpokladu, že duchovní život na konci 19. století nastoluje principy, jež se rozvíjejí ve století dvacátém. Jeho tendence se projevují nejen v literatuře, ale i ve výtvarném umění, kritice, filosofii a životním stylu. Sílí zájem o specifičnost kulturních regionů; filosofie se rozchází s pozitivismem 19. století, opouští velké metafyzické systémy a nastiňuje nové otázky v pojetí člověka i epistemologii; v literatuře prochází evropskou i americkou kulturou proud, který pod rozmanitými názvy (vitalismus, symbolismus, dekadence, secese, impresionismus, modernismus, generace 98 ad.) tvoří duchovní hnutí zakládající literaturu a kulturu následujícího století. Společná je potřeba revize modernosti, reflektovaná v jednotlivých kulturních regionech různě, ve specifických "verzích" západní kultury. Zejména v oblastech na "okrajích" evropského dosahu (v amerických a asijských zemích, ve východní a jihovýchodní Evropě s přesahem do Asie) se s touto revizí vyrovnává myšlení a literatura jako s problémem vlastní kulturní či národní identity. Práce týmu se zaměřuje na reflexi společných aspektů i odlišností tohoto hnutí v jednotlivých zemích. Projekt je součástí výzkumného úkolu Kultury jako metafory světa v rámci "Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově". První společnou reflexí a konfrontací pohledů na literaturu přelomu 19. a 20. století v zemích Evropy a Ameriky bylo kolokvium uspořádané časopisem Svět literatury na Filozofické fakultě UK v únoru 2012. Naše společná publikace na podněty diskuse navazuje a tvoří první fázi pokračujícího výzkumu literatury a kultury tohoto přelomového období.
Files to Product:
download Konec a pocatek_obsah.pdf


Goods most often bought with the displayed:

Vytěsněná elita. Zapomínaní učenci z Německé univerzity v Praze

171 CZK

K hlubinám študákovy duše. Didaktika mateřského jazyka v transdisciplinárním kon...

144 CZK

Ruins in the New World. Historical Narratives, Aesthetic Paradigms and Technolog...

180 CZK
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it