Probíhá komunikace se serverem...

Italská literatura v Čechách a na Slovensku

Author Jitka Křesálková
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2017
ISBN 978-80-7308-720-3
Series Mimo řady
Pages 644
Current price 550 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 495 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Publikace je rozdělena do dvou oddílů. První část obsahuje tištěné překlady italské prózy, poezie a divadelních her včetně libret, od prvotisků až po současnost (do r. 2015 včetně, částečně 2016). Zachycuje všechny přeložené spisovatele, které se podařilo zjistit, bez ohledu na jejich význam. Vyloučena byla pouze díla ryze odborná, např. technická, lékařská apod. V druhé části jsou zařazeny překlady netištěných divadelních her a oper uvedených v Čechách a na Slovensku od 18. století dodnes. Každá bibliografická pozice obsahuje základní data o autorovi, o originálu i překladu a jeho vydání, u titulů pouze inscenovaných i informace o provedení: jméno divadla a jeho sídlo, datum premiéry a jména dirigenta a režiséra. Kromě předmluvy a ediční poznámky je kniha opatřena rejstříkem překladatelů a autorů úvodů, doslovů a poznámek i rejstříkem chronologickým a česko­italskými seznamy divadel a vydavatelů uvedených pro úsporu místa zkratkami.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it