Probíhá komunikace se serverem...

Hrdinové v básních. Eseje o poezii

Author Josef Hrdlička, Matouš Jaluška, Martin Pšenička (eds.)
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2017
ISBN 978-80-7308-735-7
Series Mimo řady
Pages 271
Current price 325 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 293 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Hrdinů je na světě velmi mnoho - alespoň potenciálně. Každý z lidí může vypadnout z mezí všednosti a jedním takovým hrdinou se stát. V této knize, vycházející z cyklu rozhlasových esejů, který byl v roce 2015 vysílán na stanici Český rozhlas Vltava, se autoři dotýkají nejrůznějších způsobů hrdinství v básních. Jejich hlavním cílem je ponouknout čtenáře k tomu, aby se pustil do vlastních výzkumů na onom pomezí, v němž se z obyčejných lidí i věcí stávají hrdinové. Všímají si přitom především nečekaných modů heroismu, příběhů o hrdinech, kteří se své úlohy chopili překvapivým způsobem či kterým při díle nechyběla bázeň ani hana. Zde přítomné eseje byly znovu přehlédnuty, protříbeny a byl připojen poznámkový aparát. Eseje jsou doplněny literárněhistorickou a interpretační studií, která mapuje základní repertorium literárního hrdinství v evropském písemnictví a v literaturách Evropou inspirovaných. Kniha svým pojetím volně navazuje na publikaci Básně a místa (2015).


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it