Probíhá komunikace se serverem...

Hledání subsaharských identit v románové tvorbě. Antologie subsaharského frankofonního románu

Author Vojtěch Šarše (ed.)
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2019
ISBN 978-80-7308-892-7
Series Varia
Pages 221
Current price 290 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 261 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
První díl nesoucí název Hledání subsaharských identit v románové tvorbě je komentovanou antologií třinácti úryvků z románů napsaných jedenácti subsaharskými frankofonními autory mezi léty 1954 a 2009. Vybraná díla, odehrávající se v různých prostředích a odlišných obdobích, spojují témata hledání kořenů, kulturní alienace a vypořádávání se s koloniálním dědictvím. Autoři těchto románů jsou kritiky a literárními historiky považováni za klasiky subsaharských frankofonních literatur. Antologii předchází šest esejů, které vysvětlují na příkladech dalších děl subsaharských autorů stejného období stále aktuální problematické aspekty těchto literatur a zasazují je do historického kontextu. Jedná se především o koloniální politiku asimilace a její důsledky, užívání francouzského jazyka a opomíjení afrických jazyků na území bývalých kolonií či rozdíl mezi francouzským a frankofonním autorem.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it