Probíhá komunikace se serverem...

Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu

Author Tomáš Jirsa
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2012
ISBN 978-80-7308-439-4
Series Mnemosyne
Pages 216
Current price 245 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 221 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Kniha pojednává o vztahu mezi literárním psaním a ornamentem. Propojuje tak literárněteoretickou a literárněhistorickou problematiku s uměnovědnou, především vizuální oblastí. Ornament tu není nahlížen tradičně jako pouhá ozdoba, doplněk či nahodilý prvek libovolně připojený k nějakému pomyslnému celku, nýbrž jako figura umožňující zkoumání literárního psaní z hlediska jeho vizuality a pohybu. Tento přístup, pokoušející se o určité vizuální čtení literatury, je zde rozpracován a aplikován pod názvem "fyziognomie psaní". Ta odkrývá prostor textu nikoli jako hierarchizovanou strukturu ustálených významů a jejich relací, nýbrž jako performanci, jejíž pohyb je stejně podstatný jako její sdělení. První část knihy, kde je vypracován pojem ornamentu na pozadí jeho estetické a filozofické reflexe, ukazuje paralely mezi zákonitostmi literárního psaní a vlastnostmi ornamentu, tak jak se projevují napříč dějinnými epochami a světovými kulturami, ať už jde o gotiku, rokoko, modernu či arabsko-islámskou kulturu. Část druhá představuje interpretace vybraných textů světové literatury 20. století (Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, Hugo von Hofmannsthal, Samuel Beckett) a dvou ukázek schizofrenního psaní (Louis Wolfson a Blanche T.) z hlediska afinity literární řeči a konkrétních ornamentálních projevů. Inspirována svůdným i nebezpečným rytmem ornamentálních křivek ukazuje tato kniha psaní jako tvořivý pohyb řeči, jenž volně prochází mezi literaturou a vizualitou.


Goods most often bought with the displayed:

Paths Toward Modernity

225 CZK

Měnící se společnost?

144 CZK

Tělo, smysly, emoce v jazyce / Tělo, smysly, emoce v literatuře

288 CZK
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it