Probíhá komunikace se serverem...

Dějiny současné české poezie

Author Angelo Maria Ripellino
Publisher Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
Release year 2019
ISBN 978-80-7308-890-3
Series Mnemosyne
Pages 233
Current price 295 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 266 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Dějiny současné české poezie (Storia della poesia ceca contemporanea), první kniha italského bohemisty a rusisty Angela M. Ripellina, vyšla v čtyřech stech číslovaných exemplářích v Římě v roce 1950. Důvod, proč je tato sedmdesát let stará studie stále zajímavá, nespočívá dnes už ovšem v jejím obsahu, nýbrž v její kompozici a způsobu psaní. Jde o provázanost literatury a výtvarného umění, která určuje ráz Ripellinova chápání a výkladu české kultury; právě zde začal mladý vědec uplatňovat kritickou metodu, která mu zůstala nadále vlastní a vynikla zvláště v "eseji-románu" Magická Praha.


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it