Probíhá komunikace se serverem...

"I do daleka vede cesta...". Vybrané studie z literární komparatistiky a moderní německé literatury

Author Josef Čermák
Publisher Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Release year 2017
ISBN 978-80-7308-700-5
Series Mimo řady
Pages 575
Current price 440 CZK
Price (Incl.VAT 10 %) 396 CZK
In Stock YES
Quantity  pcs
Description:
Citátem z Franze Kafky je nazván svazek vybraných studií Josefa Čermáka, literárního historika a komparatisty, romanisty a germanisty, překladatele a editora, specialisty na dílo Franze Kafky. Tyto studie zachycují autorovo celoživotní dílo (nejstarší z nich je z roku 1949, nejmladší z roku 2015) a jsou členěny do tří velkých okruhů představujících hlavní pole autorova zájmu. První oddíl je věnován studiím ze světové literatury a komparatistiky a obsahuje vedle textů zaměřených na komparatistickou analýzu textů z francouzské a německé literatury též syntetickou studii o fenoménu tzv. černého románu a vzpomínky na Václava Černého, dokumentující mj. vývoj literární komparatistiky v Československu. Druhý okruh textů je věnován česko-německým kulturním vztahům se zvláštním důrazem na pražskou německo-židovskou literaturu. Konečně oddíl poslední se zabývá tématem, kterému se Josef Čermák věnoval nejvíce, totiž životem a dílem Franze Kafky a jeho českou a světovou recepcí.
Files to Product:
download i do daleka_nahled.pdf


This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Please adjust the settings of your web browser in case you do not consent with our website using the cookies. Got it